sâmbătă, 17 septembrie 2016

ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 30 AUGUST - Introduc în cauză şi pe numiţii Toma Nichita şi Matei Florin, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu
Aşa cum bine se poate observa şi de pe înregistrările pretinsei şedinţe de consiliu din data de 30 august, niciuna din explicaţiile date NU conţineau vreun aspect legal, fiind spuse cu convingere, numai că fără să aibă vreo legătură anume cu legea, de unde rezultă că, în mod fără echivoc, atât numita Dinu Petruţa, care realmente nu cunoştea legea, cât şi numitul Marin Cătălin au fost instigaţi să facă acest lucru. Nimeni nu putea să-i instige decât numitul Oancea Marian. Dincolo de aspectul evident că şocant, dar care a trecut neobservat din moment ce nimeni nu cunoştea legea ca să-i sară în ochi de a organiza şedinţa de consiliu în baza a două articole de lege care se refereau la cu totul altceva decât la organizarea unei şedinţe de consiliu, în acest fragment, mai avem câteva elemente de nelegalitate. La întrebarea consilierului Zaharia Dănuţ de ce este şedinţă extraordinară, numita Dinu Petruţa răspunde cu convingere că este şedinţă extraordinară deoarece nu sunt comisii constituite. NICĂIERI ÎN LEGE NU SE PREVEDE CĂ DACĂ NU SUNT COMISII CONSTITUITE, AŞA CUM NU ERAU CONSTITUITE TOT DIN CAUZA INFRACŢIUNII DE ABUZ ÎN SERVICIU A NUMITULUI OANCEA MARIAN, ALĂTURI DE NUMITUL MARIN CĂTĂLIN, NU SE POATE CONVOCA ŞEDINŢĂ ORDINARĂ DE CONSILIU, DECI EXPLICAŢIA ESTE UNA RIDICOLĂ ŞI DENOTĂ FORMA CONTINUATĂ PRACTIC A INFRACŢIUNII DE ABUZ ÎN SERVICIU. Nicăieri în lege nu se precizează nici că forma şedinţei de consiliu trebuie să fie lămurită după... aprobarea ordinii de zi, deci încă din primele momente, este clar că avem de-a face cu infracţiunea de abuz în serviciu.


UN ALT INSTIGATOR LA COMITEREA INFRACŢIUNII DE ABUZ ÎN SERVICIU PE CARE DORESC SĂ-L INTRODUC ÎN CAUZĂ ESTE ŞI NUMITUL TOMA NICHITA, PENTRU CĂ ESTE CUM NU SE POATE MAI CLAR CĂ TOATE ACESTE INFRACŢIUNI AU GRAVITAT ÎN JURUL DORINŢEI SALE DE A DEVENI VICEPRIMAR, CHIAR ŞI ÎN CONDIŢII DE NELEGALITATE EVIDENTE. Ca atare, fac precizarea că doresc să-l introduc în prezenta cauză şi pe numitul TOMA NICHITA, pentru a fi cercetat sub aspectul instigării, aşa cum voi argumenta juridic prin prezenta, cu probatoriul aferent, deoarece abuzurile în serviciu au pornit de la dorinţa acestuia de a deveni primar, deşi NU întrunea nici pe departe condiţiile impuse de lege pentru asta. Numitul Toma Nichita a mai fost viceprimar, fiind ales tot prin abuz în serviciu, într-o şedinţă extraordinară de consiliu, din data de 30 august 2013 şi, cel mai probabil, a considerat că trebuie să forţeze nota şi să fie ales tot abuziv tot într-o dată de 30 august, numai că a anului 2016. NU mi se pare deloc o simplă coincidenţă organizarea în aceeaşi zi a unei şedinţe de consiliu, probabil că numitul Oancea Marian care aşa cum spuneam are o problemă gravă de natură psihică ce ar trebui să presupună expertizarea în cauze penale, a început să devină superstiţios, să ţină cont de date, de zile, de cifre, nu înţeleg ce s-a întâmplat cum de două luni nu organizează în ciuda legii nicio şedinţă de consiliu, iar în data fix de 30 august, cu încălcarea prevederilor legale, organizează o şedinţă... extraordinară de consiliu, pentru a încerca să-l impună pe numitul Toma Nichita ca viceprimar, în condiţii de nelegalitate evidente. Hotărârea din data de 30 august 2013 prin care numitul Toma Nichita a devenit viceprimar a fost atacată în instanţa de Contencios-Administrativ şi a fost anulată, fostul viceprimar Anghel Mihai redevenind astfel viceprimar, dar, mai ales, primindu-şi salariile de viceprimar în perioada în care nu a rămas viceprimar. Din câte cunosc, motivarea instanţei a fost legată de faptul că nu au fost întrunite elementele de legalitate necesare, înlocuirea având loc tocmai într-o şedinţă extraordinară de consiliu, iar alegerea unui viceprimar neputându-se face într-o şedinţă extraordinară de consiliu. OR, DEŞI NU A DEPUS NIMENI PLÂNGERE PENALĂ, ÎNŢELEG SĂ DEPUN EU ACUMA UN DENUNŢ PRIN CARE SĂ ARĂT ACESTE ASPECTE, ÎN CONTEXTUL ÎN CARE NUMITUL TOMA NICHITA NU A FOST OBLIGAT SĂ PLĂTEASCĂ SALARIILE DE VICEPRIMAR OBŢINUTE ÎN MOD ILEGAL DIN PERIOADA SEPTEMBRIE 2013 - MAI 2015, ACESTEA FIIND SUPORTATE DE LA BUGETUL PUBLIC LOCAL, IAR, ÎN PLUS, NUMITUL TOMA NICHITA, INSTIGĂ PENTRU A DOUA OARĂ LA COMITEREA INFRACŢIUNII DE ABUZ ÎN SERVICIU PENTRU A SE IMPUNE CA VICEPRIMAR ÎN MOD ILEGAL ŞI ÎN DATA DE 13 SEPTEMBRIE 2016, DECI INTENŢIA ESTE UNA VĂDITĂ DIN PARTEA ACESTUIA. Potrivit art. 47 din Codul Penal, instigatorul este persoana care, cu intenţie, determină o altă persoană să săvârşească o faptă prevăzută de legea penală. Or, în cazul de faţă, este clar că numitul Toma Nichita este principalul instigator, alături de numitul Oancea Marian care determină pe numiţii Dinu Petruţa, ceilalţi consilieri cu sprijin politic retras participanţi la pretinsa şedinţă de consiliu, adică numiţii Ghinea Ştefan, Puzderică Stelian; Andrei Nelu şi Ioniţă Florică, alături de angajaţii Primăriei cu atribuţii, respectiv numiţii Marin Cătălin şi Nedelcu Georgica să săvârşească fapta de abuz în serviciu, precum şi fapta de uzurpare de calităţi oficiale, pentru consilierii care nu mai aveau drept, PENTRU A SE IMPUNE, PROFITÂND DE SPRIJINUL POLITIC PRIMIT DIN PARTEA PNL-ULUI, DEŞI PNL-UL NU DEŢINEA MAJORITATEA ÎN CONSILIUL LOCAL, CA ATARE, NU AVEA CUM SĂ IMPUNĂ VICEPRIMARUL. Ba chiar mai mult decât atât, sub aspect juridic, numitul Toma Nichita este şi cel care determină pe numitul Oancea Marian să comită fapta de abuz în serviciu, deci îl instigă şi pe acesta, care, la rândul său, instigă alte persoane, respectiv angajaţi ai Primăriei şi foşti consilieri să comită faptele de abuz în serviciu, respectiv de abuz în serviciu şi uzurpare de calităţi oficiale, pentru a-l impune pe numitul Toma Nichita viceprimar, în condiţii de nelegalitate şi cu încălcarea grosolană a legii. Voi reveni pentru a descrie şi argumenta mai pe larg comiterea infracţiunii de abuz în serviciu din partea numitului Toma Nichita.


Intervenţia nervoasă a numitului Oancea Marian atunci când este întrebat în mod direct şi civilizat de ce nu a convocat şedinţă ordinară de consiliu două luni la rând, potrivit legii, denotă în clar faptul că dincolo de batjocura de a nu fi respectat legea prin abuz în serviciu, crede că se impune ţipând şi vorbind obraznic, de unde rezultă şi boala acestuia de natură psihică, drept pentru care o expertizare psihiatrică a acestuia se impune, dat fiind comportamentul său social complet inadecvat în raport cu momentul, cu situaţia, cu modalitatea de ascundere a infracţiunilor săvârşite. Pe tot parcursul şedinţei de consiliu, cu infracţiunile de rigoare, balansăm, aşa cum se poate vedea, între praeterintenţie şi intenţie directă, în sensul că uneori, din goana sa politică, pe considerente politice de a nu-l accepta pe dl. Grigore Gheorghe ca viceprimar, aşa cum era majoritatea normală şi aşa cum îi impuneau raţiuni politice, se comit infracţiuni de abuz în serviciu ca intenţie depăşită, adică scopul iniţial este de a-şi bate joc, atât din partea numitului Oancea Marian cât şi a foştilor consilieri ai acestuia sau din partea unor angajaţi în Primărie. Pe de altă parte, avem de-a face şi cu infracţiuni bine determinate ca intenţie, precum acelea, aşa cum se pot vedea, mai pregnant la numita Dinu Petruţa, care avusese un adevărat plan infracţional de organizare a acestei şedinţă de consiliu, în calitatea sa de preşedinte de consiliu cu uzurpare de calitate oficială.


DINU PETRUŢA: Vă răspund pe rând.
ZAHARIA DĂNUŢ: Vă rog! Să ne răspundă dl. secretar.
MARIN CĂTĂLIN: Potrivit legii, oricum nu secretarul convoacă şedinţă de consiliu.
ZAHARIA DĂNUŢ: Să ne răspundă domnul primar.
GRIGORE GHEORGHE: Domnule primar, de ce n-aţi făcut şedinţă?
OANCEA MARIAN: Doamna preşedintă, accept să fiu întrebat de dvs. conform legii. Dacă începem peste masă cu bâlciul. Nu ne convine această ordine de zi, nu pertubăm şedinţa numai de dragul de a o perturba.
GRIGORE GHEORGHE: Am pus nişte întrebări normale. Suntem într-o democraţie.
DINU PETRUŢA: Puneţi nişte întrebări normale în momentul în care vi se dă cuvântul
GRIGORE GHEORGHE: S-a mai întâmplat vreodată de 26 de ani până acuma? Ce spun eu la 1300 de oameni care m-au votat? Ce vreţi voi? Aţi făcut şmecherii prima dată, nu este legală şedinţa de validare a consilierilor.
DINU PETRUŢA: V-am rugat să păstraţi ordinea să putem să desfăşurăm lucrările
GRIGORE GHEORGHE: Ascultaţi-mă! Fiecare partid trebuie să aibă un membru în comisie
DINU PETRUŢA: Dacă n-aţi mai fost în consiliu şi nu ştiţi că trebuie să se respecte o ordine...
GRIGORE GHEORGHE: Voi faceţi ce vreţi voi şi...
DINU PETRUŢA: Nu puteţi să luaţi cuvântul aşa cum vreţi dumneavoastră
GRIGORE GHEORGHE: Eu vă întreb aşa: de la patridul nostru este vreun membru în comisia care s-a ţinut data trecută? Este obligatoriu să fie. Voi cum respectaţi legea? Două luni de zile nu s-a pus viceprimar.
DINU PETRUŢA: Eu n-am respectat legea, pentru că comisia de validare a fost votată de consiliu.
GRIGORE GHEORGHE: Vă rog să respectaţi legea. Şi nu vă jucaţi cum v-aţi jucat până acuma, da?
DINU PETRUŢA: Nu ne-am jucat.
GRIGORE GHEORGHE: Uite că a venit o satană, ca să se facă dreptate şi-o să vedeţi că se face, da?
DINU PETRUŢA: Mulţumesc frumos. Vă rog să luaţi cuvântul atunci când... după ce stabilim ordinea de zi. Nu se poate să vorbim...
GRIGORE GHEORGHE: Mai întâi să lămurim cele două lucruri şi după aceea.
ZAHARIA DĂNUŢ: Cum stabilim ordinea de zi dacă nu ştim despre şedinţă? Ne-aţi dat materialele cu cinci zile înainte, ca la o şedinţă ordinară şi scrie că este şedinţă extraordinară. De care şedinţă este? Ordinară sau extraordinară?
MARIN CĂTĂLIN: Conform dispoziţiei, este şedinţă extraordinară.
ZAHARIA DĂNUŢ: De ce?
GRIGORE GHEORGHE: În extraordinară se pune viceprimar?
ZAHARIA DĂNUŢ: Iar dvs., în calitate de secretar asiguraţi legalitatea. Este legal sau nu este legal?
GRIGORE GHEORGHE (către dl. consilier judeţean George Georgescu): Cunoaşteţi legea. În şedinţă extraordinară, se pune viceprimar?
GEORGESCU GEORGE: După lege, nu!
GRIGORE GHEORGHE: Păi şi atuncea, dvs. profitaţi de unii oameni care nu cunosc? O să luăm specialişti, o să luăm avocaţi, casă de avocatură să facem dreptate. Nu mai merge să facem ce-aţi făcut voi până acum, da? Aţi distrus Primăria asta şi aţi băgat-o unde aţi băgat-o!
DINU PETRUŢA: Dacă îmi permiteţi, continuăm lucrările, dacă nu, suspendăm şedinţa şi considerăm că ne-am întrunit degeaba.
GRIGORE GHEORGHE: Dacă nu-mi daţi explicaţii, putem să suspendăm şedinţa.
MATEI FLORIN: Doamna preşedinte, dacă îmi permiteţi, răspund eu la întrebările dlui Gheorghe. Referitor la convocarea şedinţei de consiliu, şedinţa de consiliu este convocată de: primul - primarul, care face propuneri de proiecte de hotărâre şi a doua oară dacă primarul nu convocă, dacă n-are niciun proiect de hotărâre, poate să nu convoce trei luni de zile, cei care pot să convoce şedinţa de consiliu sunt consilierii. Cinci consilieri fac un proiect de hotărâre şi covocă şedinţa de consiliu. Referitor la materialele care se dau, atât pentru şedinţele extraordinare, se dau cu minim trei zile înainte, pentru ca consilierul să aibă timp să pregătească materialul.
GRIGORE GHEORGHE: Dar în şedinţă extraordinară se pune viceprimar? De ce nu aţi făcut şedinţe ordinare de consiliu?
MATEI FLORIN: Pentru că factorul de decizie nu suntem noi. Când are loc o şedinţă de consiliu, vă înscrieţi şi vorbiţi în ordinea în care v-aţi înscris. Preşedintele este suveran, poate să închidă şedinţa de consiliu.
GRIGORE GHEORGHE: Dar preşedintele nu este al nostru.
MATEI FLORIN: La fiecare trei luni de zile, noi, Consiliul Local alegem un preşedinte.
DINU PETRUŢA: Domnule Grigore, să înţeleg că nu vreţi să participaţi la această şedinţă?
GRIGORE GHEORGHE: Dacă este şedinţă extraordinară, nu se pune viceprimar.
DINU PETRUŢA: Dacă nu va fi legală, va fi contestată la Prefectură şi cu asta basta.

Am reluat acest fragment, cu adăugirile de rigoare, pentru a se urmări în concret şi a se vedea inclusiv reacţia nervoasă a numitului Oancea Marian atunci când este întrebat la modul concret de ce a abuzat, încălcând pur şi simplu legea. Răspunde zbierând şi acuzând... un bâlci inexistent practic din partea unui domn consilier, în speţă dl. Grigore Gheorghe, care a pus o întrebare absolut normală legată de O ÎNCĂLCARE A LEGII PUR ŞI SIMPLU.


În ceea ce o priveşte pe numita Dinu Petruţa, aici avem de-a face în clar cu un element în primul rând destul de simplu: ÎNTRE CALITATEA PRETINSĂ DE CONSILIER A NUMITEI DINU PETRUŢA, PENTRU CĂ NU MAI ERA, CA ATARE NU AVEA NICI DE CE SĂ PREZIDEZE O ŞEDINŢĂ DE CONSILIU ŞI CEA REALĂ DE CONSILIER A DLUI GRIGORE GHEORGHE. În al doilea rând, abuzul în serviciu al acesteia rezidă în clar din aceea că, şi dacă ar fi fost preşedinte real de şedinţă, legea prevede în clar faptul că ESTE OBLIGATĂ SĂ ACORDE CUVÂNTUL CONSILIERILOR, NU CÂND DOREŞTE EA, ADICĂ DUPĂ ANUMITĂ ORDINE PRESTABILITĂ DE EA, DUPĂ CE SE VOTEAZĂ CEVA, CI ÎNAINTE ESTE NORMAL SĂ AIBĂ LOC O DEZBATERE, ÎN CARE SĂ DEA ORICUI DOREŞTE CUVÂNTUL. Or, era absolut normal şi logic ca problematica procesului-verbal al şedinţei trecute şi chestiuni prelabile legate de ordinea de zi să aibă loc înainte, nu după ce se votează ordinea de zi. Cum adică să fie dezbătute elementele clare de nelegalitate ale ordinii de zi după ce este votată ordinea de zi? Numita Dinu Petruţa, nedorind să dea cuvântul, săvârşeşte în clar un abuz în serviciu, iar proba constând în înregistrare video este lipsită de orice echivoc în acest sens. Aici discutăm în clar nu despre o intenţie depăşită de abuz în serviciu a numitei Dinu Petruţa, ci despre o intenţie clară de dinainte stabilită, o intenţie directă de a comite infracţiunea de abuz în serviciu, în contextul în care aceasta repetă de două ori acelaşi lucru şi anume acela de a nu da cuvântul înainte de... stabilirea ordinii de zi! OR, ACEASTĂ INFRACŢIUNE DE ABUZ ÎN SERVICIU A NUMITEI DINU PETRUŢA ERA MENITĂ SĂ ASCUNDĂ SĂVÂRŞIREA UNOR ALTE INFRACŢIUNI, TOT DE ABUZ ÎN SERVICIU, AŞA CUM SPUNEAM ŞI ANUME ACEEA SĂVÂRŞITĂ DE NUMITUL OANCEA MARIAN DE A NU CONVOCA CONSILIUL LOCAL ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ DE CONSILIU, PRECUM ŞI ÎNCĂLCAREA LEGII DE LA ŞEDINŢA PRECEDENTĂ DE CONSILIU. Sigur, fiind atât de multe elemente materiale ale infracţiunii de abuz în serviciu din partea numitei Dinu Petruţa, dar şi a altor persoane, este nevoie de ample explicaţii şi de ample investigaţii, mă voi lungi în argumentaţie, tocmai pentru a încerca să epuizez... paradigma infracţională, deşi e practic un nonsens, dar asta este, măcar elementele materiale evidente ale infracţiunii de abuz în serviciu, cu probatoriul foarte clar şi anume: înregistrare video şi înregistrare audio a elementelor infracţionale din şedinţa de consiliu, trebuie să fie menţionate şi trebuie să fie luate în considerare, în cercetarea prezentei cauze. Pentru că astfel de abuzuri sunt nu doar la Snagov o premieră de 26 de ani, ci în întreaga Românie O NEFERICITĂ PREMIERĂ, de aceea şi trebuie cercetată această cauză în regim de celeritate, dar cu maximă atenţie, pentru că discutăm despre un caz grav care, prin infracţiuni repetate de abuz în serviciu şi uzurpare de calităţi oficiale pun în pericol însăşi ideea de democraţie în România. Adică nu se poate să convoci şedinţă extraordinară de consiliu după două luni, deşi legea te obliga la şedinţă ordinară de consiliu lunar, în baza unor articole de lege FĂRĂ NICIO LEGĂTURĂ cu convocarea de şedinţe de consiliu, cu nişte consilieri cărora le-a fost deja retras sprijinul politic dar care au pretenţia de a domina abuziv şi de a încălca dreptul consilierilor de a lua cuvântul înainte de votarea unei probleme, în speţă ordinea de zi, deci LIPSA DEZBATERII, OBLIGATORII PRIN LEGE, PE CARE ŞI-O DOREŞTE CLAR PRIN INTENŢIE DIRECTĂ NUMITA DINU PETRUŢA ESTE CLAR CĂ REPREZINTĂ UN ALT ELEMENT MATERIAL AL INFRACŢIUNII DE ABUZ ÎN SERVICIU DIN PARTEA ACESTEIA.


În ceea ce-l priveşte pe numitul Oancea Marian, se vede clar că acesta comite infracţiunea de abuz în serviciu de la bun început în două elemente materiale, chiar înainte de a se fi organizat această şedinţă de consiliu, cu tot circul aferent dat de abuzul în servciu al celorlalţi în sine. De ce? Pentru că potrivit art. 39 alin 1 din Legea 215/2001 reactualizată 2016 PRIMARUL CONVOACĂ LUNAR ŞEDINŢE ORDINARE DE CONSILIU, iar în al doilea rând pentru că, trecând peste prevederea aceasta, acelaşi primar, convoacă după două luni şedinţă nu ordinară, ci extraordinară de consiliu. DECI ESTE CLAR CĂ AVEM DE-A FACE CU DOUĂ ELEMENTE ÎN CLAR DE ABUZ ÎN SERVICIU DIN PARTEA NUMITULUI OANCEA MARIAN, ÎN CALITATE DE PRIMAR. Întrebat de ce este aşa şi nu s-a ţinut cont de lege, aşa cum rezultă în clar de pe înregistrare, numitul Oancea Marian o instigă pe numita Dinu Petruţa la infracţiunea de abuz în serviciu, aceasta chiar execută infracţiunea de abuz în serviciu, pretinzând că nu ar trebui să fie supusă dezbaterii în Consiliul Local o astfel de chestiune absolut gravă de abuz în serviciu. Numitul Marin Cătălin, în calitate de secretar, comite, la rândul său, infracţiunea de abuz în serviciu, în contextul în care, este drept că nu el convoacă şedinţa de consiliu însă trebuie să-şi dea incontestabil avizul de legalitate, inclusiv asupra convocării, fiind atribuţii ale sale practic. Chiar dacă nu-şi asumă şi încearcă să paseze responsabilitatea în altă ogradă, numitul Marin Cătălin se face în mod direct responsabil la rându-i de infracţiunea de abuz în serviciu. Pentru că era obligat ca în calitate de secretar să menţioneze că nu este legală convocarea unei şedinţe extraordinare de consiliu, nu să încerce să acopere infracţiunea, crezând că păcăleşte prin invocarea aiuritoare a unor articole de lege, care nu aveau în sine absolut nimic de-a face cu legea. Un alt element material al infracţiunii de abuz în servciu este şi cel legat de ordinea de zi. ACEASTA NU ERA ORDINE DE ZI PENTRU O ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ DE CONSILIU. Încă din start: cele două puncte de pe ordinea de zi NU puteau fi introduse într-o şedinţă extraordinară de consiliu, indiferent dacă discutăm despre alegerea viceprimarului sau despre constituirea consiliilor de specialitate. NU DISCUTĂM AICI NICI MĂCAR DESPRE SIMPLA CONTROVERSĂ. Să presupunem că se întâmpla situaţia ca din cauza unor neînţelegeri politice să nu fie constituite comisiile în şedinţa ordinară ţinută legal şi cum situaţia de a fi constituite presupunea o urgenţă, primarul să nu mai poată aştepta să convoace lunar o altă şedinţă ordinară de consiliu, ci să convoace una extraordinară în vederea clarificării situaţiei. NU, AICI DISCUTĂM DESPRE ABUZUL ÎN SERVICIU CEL MAI PUR, ÎN CONTEXTUL ÎN CARE ESTE CLAR CĂ NU FUSESERĂ DOUĂ LUNI LA RÂND ORGANIZATE CELE DOUĂ ŞEDINŢE ORDINARE DE CONSILIU. Adică, repet, intenţia de abuz în serviciu din partea numitului Oancea Marian este uina cum nu se poate mai evidentă şi, mai departe, inclusiv a altora de instigare la infracţiunea de abuz în serviciu.

Fără a mă pretinde în vreun fel vreo specialistă în materie de lege sau de administraţie publică, fără a reprezenta nicio casă de avocatură, ESTE DE DOMENIUL EVIDENŢEI CĂ NU ESTE LEGAL, CĂ ŞOCHEAZĂ ŞI CĂ INFRACŢIUNILE DE ABUZ ÎN SERVICIU ÎN BAZA ACELEIAŞI REZOLUŢII INFRACŢIONALE, DECI SUB FORMĂ CONTINUATĂ, SAR ORICUI ÎN EVIDENŢĂ. O simplă lecturare a Legii 215/2001 actualizată este suficientă, realmente. În prezenta cauză, am mai adus şi alte argumentaţii juridice, pe care bineînţeles că mi le menţin, cu detalii tehnice legate de legile administraţiei publice locale, din simplu motiv că, mă rog, procurorul, poliţistul nu sunt obligaţi să fie specialişti pe administraţie publică, însă faptele penale de abuz în serviciu sunt realmente de domeniul evidenţei!


O altă infracţiune clară de abuz în serviciu din partea numitei Dinu Petruţa este aceea când, deşi nu lasă cuvântul şi nu face o dezbatere reală, deşi legea o obligă, pretinde că ar trebui să suspende şedinţa, pentru a se considera că s-ar fi întrunit Consiliul degeaba. CE URMĂREŞTE EA CU ASTA, DEŞI LEGAL ORICUM NU ARE NICIO ŞANSĂ, PENTRU CĂ ÎNSĂŞI CONVOCAREA ESTE ILEGALĂ, AŞA CUM AM PRECIZAT? Potrivit art. 55 alin 1 punct a din Legea 215/2001, actualizată 2016, consiliul local se dizolvă de drept dacă nu se întruneşte timp de două luni consecutiv, deşi a fost convocat conform prevederilor legale. CEEA CE NU CUNOAŞTE EA, PRIN BÂJBÂIALA SA PRIN LEGE, ESTE ASPECTUL CĂ TOCMAI DESPRE ASTA DISCUTĂM DE FAPT: CONSILIUL NU A FOST CONVOCAT POTRIVIT PREVEDERILOR LEGALE, CA ATARE NU AVEA CE ANUME SĂ SE CONSIDERE ÎN VEDEREA DIZOLVĂRII DE DREPT A CONSILIULUI! Deci intenţia ei este ca, prin abuz în serviciu, să şi provoace o situaţie avantajoasă pentru ea şi pentru numitul Oancea Marian. Discutăm despre un alt element material al infracţiunii de abuz în serviciu din partea acesteia.


În continuare, discutăm despre infracţiunea de ABUZ ÎN SERVICIU ŞI FAŢĂ DE NUMITUL MATEI FLORIN, PE CARE DORESC SĂ-L INTRODUC, DE ASEMENEA, ÎN PREZENTA CAUZĂ. Se face remarcat atunci când vorbeşte despre elementele de legalitate, fără nicio calitate în a explica el despre convocarea şedinţei de consiliu. Alte infracţiuni de abuz în serviciu, aşa cum sunt înregistrate vor mai fi menţionate pe parcursul înregistrării. TRECÂND PESTE AGRAMATISMUL CONJUGĂRII VERBULUI "A CONVOCA", CU IRITANTUL "CONVOCE", INCORECT GRAMATICAL ROMÂNEŞTE, CEEA CE SPUNE NUMITUL MATEI FLORIN ESTE UN NONSENS JURIDIC ÎN APĂRAREA ABUZULUI ÎN SERVICIU AL NUMITULUI OANCEA MARIAN. Nu, nu se poate convoca şedinţa de consiliu de altcineva decât de către primar, în mod obligatoriu, potrivit legii, consilierii, adică o treime din consilieri, potrivit legii, pot convoca sau nu şedinţa de consiliu. DACĂ VOR, NU SUNT OBLIGAŢI SĂ O FACĂ DE LEGE. ÎN PLUS, REVIN LA PREVEDERILE ART. 39 ALIN 1 DIN LEGEA 215/2001, CARE PRECIZEAZĂ ÎN CLAR CĂ PRIMARUL COVOACĂ LUNAR ŞEDINŢĂ ORDINARĂ DE CONSILIU, DECI PRIMARUL NU POATE SĂ NU CONVOACE TREI LUNI DE ZILE ŞEDINŢĂ DE CONSILIU. Numitul Matei Florin a mai fost viceprimar în mandatul 2004 - 2008, nu ştiu dacă discutăm despre o cunoaştere învechită a legii cu care încearcă să ascundă infracţiunea de abuz în serviciu a numitului Oancea Marian sau pur şi simplu despre necunoaşterea legii din partea numitului Matei Florin, ÎNSĂ PENTRU A DEMONSTRA CĂ ESTE INFRACŢIUNE DE ABUZ ÎN SERVICIU DIN PARTEA ACESTUIA ESTE SUFICIENT SĂ MENŢIONEZ CĂ A INTERVENIT FĂRĂ SĂ AIBĂ NICIO ATRIBUŢIE PENTRU A APĂRA INFRACŢIUNILE DE ABUZ ÎN SERVICIU ALE NUMITULUI OANCEA MARIAN, CA ATARE, ESTE CLARĂ INTENŢIA DIN PARTEA ACESTUIA. Ceea ce face numitul Matei Florin este să manipuleze pur şi simplu cu legea, cu convingere, pentru ca vorbele sale să fie şi crezute, mai ales dată fiind vârsta sa onorabilă şi experienţa anterioară din administraţia publică, spunând nişte aberaţii juridice, bineînţeles, dar cu care încearcă să convingă audienţa. De aceea este clar că se constituie inclusiv din partea sa infracţiunea de abuz în serviciu. În ceea ce priveşte materialele de şedinţă de consiliu, LEGEA ESTE ŞI AICI DESTUL DE CLARĂ. Art 39 alin 3 din Legea 215/2001, actualizată 2016, NU LASĂ LOC DE NICIUN ECHIVOC ÎN ACEST SENS. Iată textul de lege: "Convocarea consiliului local se face în scris, prin intermediul secretarului unităţii administrativ - teritoriale, cu cel puţin 5 zile înainte şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare. Odată cu notificarea convocării, sunt puse la dispoziţie consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi". Ca atare, susţinerile numitului Matei Florin cum că pentru orice şedinţă de consiliu s-ar pune la dispoziţie materialele cu minim trei zile înainte NU corespund legii. Singurul lucru în care dau dreptate, eventual, secretarului, este faptul că nu are importanţă că materialele au ajuns cu cinci zile înainte, deşi şedinţă extraordinară, din simplu motiv că legea precizează clar: "notificarea convocării şi materialele înscrise pe ordinea de zi sunt puse la dispoziţie cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare". Or, în acel "cel puţin 3 zile înainte", putea să fie şi 5 zile înainte, deci acest lucru nu are relevanţă. Ilegal era dacă erau puse la dispoziţie pe loc, aşa cum s-au mai întâmplat cazuri, nu cu cinci zile înainte. MENŢIUNEA DE ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ DE CONSILIU ERA CLARĂ ŞI AICI DISCUTĂM PRACTIC DESPRE ILEGALITATEA CONVOCĂRII, NU LA TIMPUL CONVOCĂRII, CU CÂTE ZILE ÎNAINTE. Dar numitul Matei Florin este clar că este oricum pe dinafara legii şi ia cuvântul în apărarea abuzului în serviciu al numitului Oancea Marian, comiţând el însuşi, în acest context, infracţiunea de abuz în serviciu. SIGUR CĂ NU SE ALEGE ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ DE CONSILIU NICI VICEPRIMARUL, SIGUR CĂ ERA NEVOIE ŞI DE O EXPLICAŢIE DE CE PRIMARUL NU A CONVOCAT DOUĂ LUNI DE ZILE ŞEDINŢĂ ORDINARĂ DE CONSILIU. Numitul Matei Florin, în continuarea apărării care pe undeva se leagă şi de infracţiunea de favorizare a făptuitorului Oancea Marian sigur că aberează în continuare pe marginea legii atunci când pretinde că preşedintele de şedinţă este suveran. Şi acum voi face argumentaţii legate de Ordonanţa 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale. Articolul 10 EXPLICĂ ÎN CLAR CARE SUNT ATRIBUŢIILE PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ, ÎN NICIUN CAZ CELE PRETINSE DE NUMITUL MATEI FLORIN, CARE APĂRĂ INFRACŢIUNEA DE ABUZ ÎN SERVICIU A NUMITEI DINU PETRUŢA, CUM CĂ... AR TREBUI SĂ EXISTE O LISTĂ PRIN CARE CONSILIERII SĂ SE ÎNSCRIE LA CUVÂNT, IAR PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ ESTE SUVERAN SĂ RESPINGĂ CUVÂNTUL ŞI SĂ NU CREEZE O DEZBATERE. Practic, au loc infracţiuni de abuz în serviciu în lanţ pentru acoperirea infracţiunii de abuz în serviciu ale numitului Oancea Marian. Iată prevederile art. 10 din Ordonanţa 35/2002:

Art. 10
    (1) Presedintele de sedinta exercita urmatoarele atributii principale:
    a) conduce sedintele consiliului local;
    b) supune votului consilierilor proiectele de hotarari, asigura numararea voturilor si anunta rezultatul votarii, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra si a abtinerilor;
    c) semneaza hotararile adoptate de consiliul local, chiar daca a votat impotriva adoptarii acestora, precum si procesul-verbal;
    d) asigura mentinerea ordinii si respectarea regulamentului de desfasurare a sedintelor;
    e) supune votului consilierilor orice problema care intra in competenta de solutionare a consiliului;
    f) aplica, daca este cazul, sanctiunile prevazute de statutul alesilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sanctiuni.
    (2) Presedintele de sedinta indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de prezentul regulament-cadru sau insarcinari date de consiliul local.

UNDE SUNT ABERAŢIILE CU CARE NUMITUL MATEI FLORIN ÎNCEARCĂ PRIN ABUZ ÎN SERVICIU ŞI FAVORIZAREA FĂPTUITORULUI SĂ NE CONVINGĂ?


SINGURUL CARE RESPECTĂ LEGEA ŞI CARE CERE EXPLICAŢII DE CE LEGEA NU A FOST RESPECTATĂ ESTE DL. CONSILIER GHEORGHE GRIGORE. Sigur că trebuia să fie anihilat prin infracţiuni de abuz în serviciu, pentru a nu se da explicaţii de ce pur şi simplu a fost încălcată legea. Despre asta discutăm aici de fapt, pentru că dincolo de interesul general al infracţiunii de abuz în serviciu, avem şi o parte vătămată în mod clar ale tuturor acestor infracţiuni de abuz în serviciu, în persoana dlui Grigore Gheorghe. Este unul dintre puţinii consilieri locali care este în regulă din toate punctele de vedere, iar la întrebările sale pertinente legate de lege, i se răspunde prin alte infracţiuni de abuz în serviciu pentru acoperirea celor deja existente.


Mai departe, intenţiile numitei Dinu Petruţa de abuz în serviciu sunt clare, pentru că după replica "dacă nu este legală, va fi contestată la Prefectură şi cu asta basta", se înţelege în clar faptul că ea cunoaşte că şedinţa oricum nu este legală, însă, cu toate acestea, o susţine! Păi, cum adică să mergi pe principiul să faci ceva ilegal, că oricum poate fi contestat? Aşa poţi să comiţi şi infracţiunea de omor, nu?, pentru că oricum se poate depune plângere penală şi dacă Parchetul constată că nu este legal să omori, te va aresta? Păi, mergând după acelaşi principiu, cam aşa vine! Cu alte cuvinte, faci ceva ilegal, conştient că este ilegal, dar tot îl faci, pentru că se poate contesta. Cred că avem o cheie cum nu se poate mai clară a infracţiunii de abuz în serviciu din partea numitei Dinu Petruţa!


Mai departe are loc un vacarm pe care nu are rost să-l mai transcriu, după care dl. Grigore Gheorghe doreşte să se menţioneze în procesul-verbal că are loc şedinţă extraordinară! Nu se consemnează acest aspect. Citez în continuare din procesul-verbal: "Dl. consilier Matei Florin ia cuvântul şi le răspunde dlor Zaharia Dănuţ şi Grigore Gheorghe. Au loc discuţii în contradictoriu. Dl. Matei Florin răspunde că în şedinţa extraordinară se poate alege viceprimarul comunei". CINE A ÎNTOCMIT PROCESUL-VERBAL? ÎN MOD ILEGAL, PRIN ABUZ ÎN SERVICIU, NUMITA GHINEA DANA CRISTINA. Aşa cum menţionam, eu am fotografiat acest proces-verbal afişat la avizierul Primăriei, am proba practică a faptului că ESTE SCRISUL EI, solicit procesul-verbal în prezenta cauză ca probă, în plus, de pe înregistrările video rezultă în clar şi faptul că aceasta este cea care a scris efectiv procesul-verbal, într-un alt film, filmat de mine de această dată şi de unde rezultă clar acest aspect, când ea însăşi ia cuvântul prin abuz în serviciu, aşa cum am depus plângerea în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, mai multe elemente materiale din partea acesteia. PRINICPALUL ELEMENT MATERIAL AL INFRACŢIUNII DE ABUZ ÎN SERVICIU ESTE FOARTE SIMPLĂ, AŞA CUM PRECIZAM ŞI ÎN SUPLIMENTUL PRECEDENT DE PLÂNGERE: NUMITA GHINEA DANA CRISTINA, CA ANGAJATĂ A COMPARTIMENTULUI DE CADASTRU ÎN CADRUL PRIMĂRIEI EA VINE LA ŞEDINŢA DE CONSILIU, ÎNTOCMEŞTE PROCESUL-VERBAL, ÎN INCOMPATIBILITATE, FIIND FIICA NUMITULUI GHINEA ŞTEFAN, FOST CONSILIER ŞI SE IMPLICĂ ÎN LUCĂRILE ŞEDINŢEI, CEEA CE BINEÎNŢELES CĂ ESTE INADMISIBIL. Potrivit art. 42 alin 3 şi 4 din Legea 215/2001 actualizată 2016, preşedintele de şedinţă şi secretarul sunt cei care semnează procesul-verbal şi răspund pentru conformitatea celor consemnate. În cazul de faţă, numita Dinu Petruţa este clar semnatara, iar numita Nedelcu Georgica, de asemenea, a doua, care comite infracţiunea de abuz în serviciu, pentru că, deşi secretarul era prezent, numitul Marin Cătălin, aceasta semnează tot felul de lucruri nelegale, în calitate de persoană care ţine locul secretarului în Primăria Snagov. La rândul său, numitul Marin Cătălin se face pentru această situaţie vinovat de infracţiunea de abuz în serviciu.


Mirela Predan

Va urma

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu