duminică, 18 septembrie 2016

Infracţiuni de abuz în serviciu... proba care îl incriminează în clar şi pe numitul Marin Cătălin, în calitatea sa de secretarImediat, au loc şi alte evenimente de natură infracţională de abuz în serviciu, aşa cum rezultă din probele video administrate în prezenta cauză. VĂ ROG ÎNCĂ O DATĂ SĂ REŢINEŢI ASPECTUL CĂ ACEST SPECTACOL JALNIC ESTE FĂCUT ÎNTR-O PRETINSĂ ŞEDINŢĂ DE CONSILIU, CARE NU A ÎNTRUNIT FORMELE LEGALE DE CONVOCARE DE CĂTRE PERSOANE CARE NU AVEAU ABSOLUT NICIO CALITATE SĂ FACĂ AŞA, NUMIŢII DINU PETRUŢA ŞI GHINEA ŞTEFAN NEMAIFIIND CONSILIERI PRIN RETRAGEREA SPRIJINULUI POLITIC DIN PARTEA PSD, NUMITUL MAREŞ ŞTEFAN DANIEL ŞI GHEORGHE DANIEL DIN PUBLIC NEAVÂND NICIUN DREPT SĂ INTERVINĂ PENTRU A AGRESA O ALTĂ PERSOANĂ, IAR NUMITA GHINEA DANA CRISTINA, SĂRIND CU ISTERII ÎN APĂRAREA TATĂLUI SĂU, NEAVÂND, LA RÂNDUL EI, NICIUN DREPT SĂ IA CUVÂNTUL CA ANGAJATĂ A COMPARTIMENTULUI DE CADASTRU DIN CADRUL PRIMĂRIEI ŞI LA MODUL ACESTA! În plus, atunci când sunt întrebaţi de o persoană CU CALITATE de consilier, în drepturi legale, de ce nu a fost respectată legea, DEVIN RECALCITRANŢI ŞI CREEAZĂ CONFLICTE, PROVOACĂ PRACTIC CONFLICTE, pentru a avea motivarea cum că... nu ar fi fost linişte în şedinţa de consiliu. Dincolo de interesul general care a fost afectat prin infracţiunile de abuz în serviciu şi uzurpare de calităţi oficiale, mai intervine aici, mai avem de-a face aici, în mod evident, şi cu o parte vătămată în concret: dl. Grigore Gheorghe.


ZAHARIA DĂNUŢ: Legea 215 spune că primarul convoacă consiliul local în şedinţă ordinară lunară. Când a fost şedinţă ordinară luna asta?
DINU PETRUŢA: Doar dacă avem nevoie, dacă nu avem nevoie de votul consilierilor, nu este obligat să ţină această şedinţă.

https://www.facebook.com/mariamirela.predan/videos/vb.100003313809493/1039836786136772/?type=3&theater

Răspunsul numitei Dinu Petruţa intrigă şi totodată şochează. ŢIN SĂ REPET CĂ POTRIVIT PREVEDERILOR ART. 39 ALIN 1 DIN LEGEA 215/2001, PRIMARUL ORGANIZEAZĂ LUNAR ŞEDINŢE ORDINARE DE CONSILIU. Dincolo de acest aspect, când tu nu ai de două luni viceprimar, când mai aveai şi nevoie de rectificare bugetară, când mai trebuia să aprobi şi vânzarea stadionului din Ghermăneşti şi delegaţia din Ungaria, pretinderea cum că nu ar fi obligatoriu ca primarul să convoace lunar şedinţă ordinară de consiliu pe considerentul că... nu ar avea nevoie de votul consilierilor şi, ca atare, nu ar fi obligat, DEMONSTREAZĂ CUM NU SE POATE MAI CLAR COAUTORATUL ÎN MATERIE DE ABUZ ÎN SERVICIU AL NUMITULUI OANCEA MARIAN CU NUMITA DINU PETRUŢA! Răspunsul ei, înregistrat în clar, nu mai lasă niciun loc de echivoc practic.


În probarea evidentă a infracţiunilor în coautorat, la aceasta ia cuvântul şi răspunde, aşa cum bine se poate auzi de pe ambele înregistrări, nimeni altul decât numitul Oancea Marian.

OANCEA MARIAN: Pentru că nu există comisii, Prefectura ne-a dat această soluţie de şedinţă extraordinară!


Numitul Oancea Marian trece treptat la pasarea pisicii moarte în ograda altuia. NU AVEA CUM SĂ GĂSEASCĂ PREFECTURA O ASTFEL DE SOLUŢIE PENTRU NUMITUL OANCEA MARIAN DE ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ, PREFECTURA PUTEA, EVENTUAL, SĂ-I SUSPENDE MANDATUL DE PRIMAR, PENTRU NEEXERCITAREA ÎN MOD NEJUSTIFICAT TIMP DE 45 DE ZILE CONSECUTIV A MANDATULUI. Pentru că repet: NU se precizează nicăieri în lege că se pot constitui comisii numai în... şedinţă extraordinară sau că trebuie să existe comisii constituite ca să convoci şedinţă ordinară. PRACTIC, NUMITUL OANCEA MARIAN ÎN CONTINUARE NU ŞI-A EXERCITAT ATRIBUŢIILE PREVĂZUTE DE ART. 39 ALIN 1 DIN LEGEA 215/2001 DE A CONVOCA LUNAR ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ DE CONSILIU, CEEA CE E CAZ CA, POTRIVIT ART. 69 ALIN 2 PUNCT B DE ÎNCETARE A MANDATULUI, DEPĂŞINDU-SE CU MULT LIMITA DE 45 DE ZILE DE EXERCITARE LEGALĂ ŞI CU BUNĂ CREDINŢĂ A MANDATULUI. Potrivit art. 68 alin 3, PREFECTUL TREBUIE SĂ IA ACT DE ACEASTĂ ÎNCETARE A MANDATULUI. Iar infracţiunea de abuz în serviciu din partea numitului Oancea Marian de a nu fi convocat Consiliul Local, pretinzând şi că nu ar avea nevoie de votul consilierilor, pe deasupra, în condiţiile date, constituie infracţiunea de abuz în serviciu în clar din partea acestuia. NU se poate sustrage legii pentru că nu vrea el să pună viceprimar pe dl. Gheorghe Grigore, că n-are majoritate, că nu ştiu ce nu se întâmplă.ZAHARIA DĂNUŢ: Care din punctele de pe ordinea de zi are nevoie de avizul comisiei pentru care era nevoie de şedinţă extraordinară?
DINU PETRUŢA: Pur şi simplu dacă nu avem comisii, nu avem dreptul să facem şedinţă ordinară.
ZAHARIA DĂNUŢ: Deci dacă nu avem comisii, facem şedinţă extraordinară.
DINU PETRUŢA: Domnule Zaharia, avem avizul Prefecturii să facem şedinţă extraordinară.
(Au loc discuţii în contradictoriu)
OANCEA MARIAN: Continuă şedinţa conform ordinii de zi!
DINU PETRUŢA: Vă rog frumos să votaţi procesul verbal de la şedinţa trecută. Cine este pentru?
ZAHARIA DĂNUŢ: Vreau să-mi spuneţi care articol din lege prevede acest lucru. Votez şi vreau să votez legal, nu fac ilegalităţi că vreţi dvs. Care articol din lege spune că trebuie să fie şedinţă extraordinară? Domnule secretar, vă rog frumos: lămuriţi-mă şi trecem mai departe fără nicio problemă. Dar vreau să ştiu de ce votez aşa şi nu votez altfel.
GRIGORE GHEORGHE: Asta e, noi vrem dreptate.
DINU PETRUŢA: Dar n-am zis că facem ceva ilegal aici domnu...
ZAHARIA DĂNUŢ: Văd că ocoliţi răspunsul. Daţi-mi răspunsul şi trecem mai departe.
DINU PETRUŢA: Aşteptaţi două minute şi-o să vi-l dea domnul secretar.
(Se aşteaptă. Cătălin Marin umblă pe telefon)
ZAHARIA DĂNUŢ: Bănuiesc că avizul Prefecturii nu e pe Net să-l căutăm acum. Aţi spus că aveţi un aviz să faceţi şedinţă extraordinară.
DINU PETRUŢA: Aveţi răbdare.
Din nou au loc discuţii şi se intervine de sală.
DINU PETRUŢA: Deci nu avem nicio problemă: puteţi să atacaţi hotărârea, puteţi să nu participaţi la şedinţă.
ZAHARIA DĂNUŢ: Şedinţa nu este legal constituită, ce nu înţelegeţi?
DINU PETRUŢA: Dar nu este problema mea.
O VOCE DIN SALĂ: Este problema noastră, a tuturor.
DINU PETRUŢA: După şedinţa de consiliu, aveţi dreptul la contestaţie.
ZAHARIA DĂNUŢ: Vreau să ştiu punctul de vedere al dlui secretar ca să ştiu dacă este legalitate. Este legală această şedinţă sau nu?
MARIN CĂTĂLIN: În şedinţa trecută nu s-a putut adopta punctul referitor la alegerea viceprimarului şi la constituirea comisiilor de specialitate, şedinţa s-a încheiat. Nu se poate relua o şedinţă de constituire a Consiliului Local. Întrucât comisiile de specialitate nu sunt constituite, potrivit art. 44 alin 1 din Legea 215, pentru a putea fi dezbătute proiectele de hotărâri supuse aprobării Consiliului Local, pe lângă acordul comisiei de resort, îşi trebuie şi acordul comisiei de specialitate. Întrucât comisiile nu sunt constituite, nu se putea obţine un aviz fără comisiile de specialitate. De aceea s-a făcut convocare în şedinţă extraordinară.
ZAHARIA DĂNUŢ: Din punctul dvs., şedinţa este legală că este normal să se facă şedinţă extraordinară şi să se aleagă secretarul în şedinţă extraordinară.
MARIN CĂTĂLIN: Da.
ZAHARIA DĂNUŢ: Vă rog să consemnaţi punctul de vedere al dlui secretar. Deci dânsul consideră că este legal şi că se alege viceprimarul în şedinţă extraordinară.


https://www.facebook.com/MytzaMytza/videos/vb.100000734716959/1284233054944506/?type=2&theater

Numitul Marin Cătălin, în calitate de secretar, nu dă niciun fel de răspuns, nici nu are care, se ţine o pretinsă şedinţă de consiliu, în mod ilegal, iar răspunsul de ce s-a convocat şedinţă extraordinară de consiliu nu-l avem nici până în ziua de astăzi. MI-E GREU SĂ CRED CĂ PREFECTURA PUTEA SĂ DEA ASTFEL DE SOLUŢII PENTRU CONSILIUL LOCAL SNAGOV ŞI CONSIDER CĂ A FOST DOAR O MINCIUNĂ A NUMITULUI OANCEA MARIAN, CU ABUZ ÎN SERVICIU, EVIDENT, CA SĂ NU FIE NEVOIT SĂ DEA EXPLICAŢII PERSONALE DIN CE CAUZE ESTE HAOSUL ACESTA. Se vede clar încă o dată lipsa oricăror explicaţii într-o şedinţă, repet, ilegal convocată, în baza unor articole care nu aveau nimic de-a face cu convocarea şedinţei de consiliu, indiferent dacă discutăm despre şedinţă de consiliu ordinară sau despre şedinţă de consiliu extraordinară. 40 de consilii judeţene, plus mii de localităţi din întreaga ţară nu au mai întâmpinat o astfel de problemă cu ocazia alegerii viceprimarului, acum neapărat la Snagov avem o problemă că nu sunt comisii şi de aceea nu se poate organiza şedinţă... ordinară! Pentru că... nu avea nevoie primarul de... votul consilierilor. Poftim? Adică abuzul în serviciu este atât de evident, iar tentativele de explicaţii care se încearcă a fi date sunt atât de puerile, încât pur şi simplu.


Am fost martoră la şedinţa de constituire a Consiliului Judeţean Ilfov, la care am participat în calitate de jurnalistă. Acolo a existat o problemă legată de consilierul Vasile Dumitru, care fusese exclus, iar Marian Petrache susţinea faptul că nu ar mai avea ce anume să caute să voteze. S-a creat o adevărată dispută, asupra căreia nu doresc să insist, nefăcând obiectul prezentei cauze, pentru abuzurile din şedinţa de consiliu de constituire a Consiliului Local Snagov oricum am solicitat ca martor pe dl. Vasile Dumitru în prezenta cauză. Dar îmi amintesc susţinerile avute cu acea ocazie de dl. prefect Adrian Petcu referitoare la legalitate. Îmi amintesc şi de consilierul PNL, următorul pe listă, care a fost scos de la masa de consilieri cu jandarmii, deoarece nu avea încă o calitate. Imaginaţi-vă că dl. Vasile Dumitru nu doar că ar fi votat sau nu ar fi votat, ci că ar fi şi prezidat lucrările şedinţei. Este exact ceea ce face numita Dinu Petruţa, prin uzurpare evidentă de calităţi oficiale. ÎN SITUAŢII SIMILARE, SIGUR CĂ AI NEVOIE DE REACŢII SIMILARE. La acea şedinţă de consiliu a participat, la începutul acesteia, deci cunoaşte care au fost discuţiile inclusiv numitul Oancea Marian, DECI CUNOŞTEA ÎN CONCRET ŞI CĂ NU AVEA VOIE SĂ FACĂ ASTA, DAR CUNOŞTEA ÎN CONCRET ŞI FAPTUL CĂ NUMITA DINU PETRUŢA NU MAI AVEA CE SĂ CAUTE, IAR PREFECTURA NU AVEA CUM SĂ DEA AVIZ DE LEGALITATE ŞI SĂ SFĂTUIASCĂ, SĂ ÎNDRUME LA AŞA CEVA! Haideţi să fim serioşi! Cum putea Prefectura să dea girul de convocare a şedinţei de consiliu în baza art 31 alin 1 şi 68 din Legea 215/2001??? Haideţi să fim serioşi! Situaţia este cu atât mai imputabilă numitului Oancea Marian, cu cât acesta este şi absolventul unei facultăţi de drept, pe lângă calitatea sa de primar, chiar dacă necunoaşterea legii nu absolvă pe nimeni de răspunderea penală! În mod normal, dată fiind profesia de nimic altceva decât de jurist a numitului Oancea Marian, nici nu ar mai fi trebuit să aibă nevoie de explicaţii, de sfaturi, de persoane care să cunoască sau să nu cunoască legile administraţiei publice locale. Şi jurist, şi primar pe deasupra, se presupune că el ar fi trebuit să cunoască extrem de bine legea şi că a încălcat-o cu REA-CREDINŢĂ, cu scop determinat de a crea haos şi infracţiuni grosolane împotriva dlui Grigore Gheorghe, care, aşa cum menţionam, bineînţeles că devine parte vătămată în mod incontestabil.


Documentul de aşa-zis aviz din partea Prefecturii nu se regăseşte nicăieri, ca atare, este clar că numitul Oancea Marian MINTE atunci când pretinde un astfel de aviz, pentru a crea o susţinere a aberaţiilor juridice în baza cărora a fost convocată şedinţa de consiliu. Ca atare nu se poate pune în discuţie nicio complicitate! NU avea cum să mai şi dea aviz Prefectura pe asemenea lucruri chiar halucinante de încălcare grosolană a legii, iar numitul Oancea Marian, prin minciuna vehiculată pentru a pretinde o acoperire în sens manipulatoriu, nu face nimic altceva decât să comită încă o dată infracţiunea de abuz în serviciu. Ce face practic? Convoacă aiurea o şedinţă de consiliu, prezidată în mod ilegal de numita Dinu Petruţa şi încearcă să manipuleze cum că... ar avea avizul Prefecturii, tocmai pentru a se da o aparenţă de legitimitate numeroaselor acte materiale de abuz în serviciu comise.


Secretarul de aceea este omul legii, să cunoască legea, nu să stea să caute pe Internet nu se ştie ce în momentul în care este întrebat. Poate nu este Mafalda să ştie cifrele articolelor de lege pe de rost, însă a nu ştii exact unde să te duci şi să cauţi un lucru care ar fi trebuit să-ţi fie bine întipărit în memorie, mi se pare, într-adevăr, incompetenţă, dar, şi mai grav, abuz în serviciu, câtă vreme se vede clar că, prin tăcerea sa, numitul Marin Cătălin cunoaşte bine că nu aceasta este legea, însă acceptă cu bună ştiinţă încălcarea ei.

În mod isteric, numita Dinu Petruţa din nou intervine cu abuz în serviciu prin afirmaţii care vădesc infracţiunea: "puteţi să atacaţi hotărârea, puteţi să nu participaţi la şedinţă". PĂI, SE ORGANIZEAZĂ CUMVA VREO ŞEDINŢĂ DE CONSILIU DOAR DE DRAGUL DE A SE FACE SPECTACOL? Până era atacată, hotărârea îşi producea efecte, în condiţii incredibile de nelegalitate, cunoaştem bine, cu toţii, mai ales cei care am avut tangenţe cu administraţia publică locală ce înseamnă o hotărâre anulată de instanţa de judecată, dar care a produs efecte până la data rămânerii unei decizii definitive. DECI SCOPUL NUMITEI DINU PETRUŢA ESTE ACELAŞI CA ŞI AL NUMITULUI OANCEA MARIAN: CUNOSCÂND CĂ NU ESTE LEGAL SĂ FACĂ ASTA, SĂ-L IMPUNĂ TEMPORAR PE NUMITUL TOMA NICHITA VICEPRIMAR! CUNOSCÂND CĂ ACEST LUCRU ESTE ILEGAL. Deci e gravă situaţia din punct de vedere al abuzului în serviciu şi, bineînţeles, incontestabilă. Pentru că în jurul acestui aspect s-a învârtit toată infracţionalitatea: O ŞEDINŢĂ DE CONSILIU-FANTOMĂ, CARE PARE UN JOC DE COPII CU DIZABILITĂŢII PSIHICE DOREŞTE SĂ IMPUNĂ, PRIN CIRC ŞI FĂRĂ NICIO VALOARE LEGALĂ, O PERSOANĂ CA VICEPRIMAR, DEŞI NU ARE ABSOLUT NICIO CALITATE LEGALĂ SĂ DEVINĂ VICEPRIMAR. Este vorba despre numitul Toma Nichita, care, la rândul său, devine coautor al infracţiunii de abuz în serviciu, în condiţiile date. NU poţi impune într-o şedinţă extraordinară, după ce două luni nu ai convocat ilegal şedinţă ordinară, viceprimarul, nu poţi impune într-o şedinţă convocată potrivit prevederilor art. 31 alin 1 şi 68 din legea 215/2001, două articole fără nicio legătură cu convocarea unei şedinţe de consiliu viceprimarul, nu poţi impune prin vot nesecret viceprimarul, nu poţi minţi că ai şi girul Prefecturii pe deasupra să faci asta, nu poţi impune cu 5 voturi şi cu participarea la vot a unor consilieri deja exluşi viceprimarul, nu poţi să te joci în halul ăsta cu legea şi nu poţi să faci spectacolul acesta jalnic, mai ales în faţa unui numeros public deosebit de intrigat că se întâmplă asta, cetăţeni ai comunei Snagov, aşa cum rezultă clar după înregistrări. ADICĂ, CU ALTE CUVINTE, ESTE CLAR CĂ AVEM DE-A FACE CU PREMEDITAREA. Şi isteriile apar când sunt luaţi la întrebări de persoane care au funcţii reale de consilieri de ce nu se respectă legea! Răspunsurile repetate şi subliniate cum că... dacă nu le convine, pot părăsi sala sau pot ataca denotă în clar faptul că CU BUNĂ-ŞTIINŢĂ, REA-CREDINŢĂ ŞI PREMEDITARE, NUMITA DINU PETRUŢA ÎNCALCĂ LEGEA! Deci este pasibilă în mod incontestabil de răspunderea penală! EA ESTE INTRIGATĂ CĂ NU ESTE LĂSATĂ SĂ ÎNCALCE LEGEA CU ALTE CUVINTE, ESTE DE DOMENIUL EVIDENŢEI ASTA.


Răspunsul numitului Marin Cătălin este irelevant, ocoleşte legea, aşa cum bine se poate observa şi un răspuns concludent referitor la legalitatea şedinţei de consiliu. În plus, aşa cum bine se poate observa, aşa cum există şi probe, pe care le pot, de asemenea, depune la dosarul prezentei cauze, constând în înregistrări audio şi video, TOT NUMITUL OANCEA MARIAN, PRIN ABUZ ÎN SERVICIU, A FOST ŞI ACELA CARE, ÎN DATA DE 29 IUNIE 2015 A FOST CEL CARE, CU OCAZIA ŞEDINŢEI DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI LOCAL A FOST CEL CARE S-A RIDICAT ÎNAINTE DE ORICE DEZBATERE A PUNCTULUI DE PE ORDINEA DE ZI REFERITOR LA ALEGEREA VICEPRIMARULUI, S-A RIDICAT ŞI A PLECAT ALĂTURI DE CONSILIERII PSD DE LA VREMEA RESPECTIVĂ, CONSILIERII SĂI, PENTRU CA ACEST PUNCT DE PE ORDINEA DE ZI SĂ NU SE DEZBATĂ. Discutăm despre o altă infracţiune de abuz în serviciu din partea numitului Oancea Marian prin retragerea înainte de orice dezbatere referitoare la alegerea viceprimarului. Deci nu au fost discuţii, supuneri la vot şi nu s-a ajuns la un consens, aşa cum acum pretinde numitul Marin Cătălin, CI PUR ŞI SIMPLU NUMITUL OANCEA MARIAN, SPRE STUPOAREA INCLUSIV A PREFECTULUI PREZENT LA ACEA ŞEDINŢĂ ŞI CARE POATE CONFIRMA CĂ AŞA AU STAT LUCRURILE, A SPUS ÎN CLAR: "NE OPRIM AICI", ŞI-A RETRAS CONSILIERII, CA ATARE NU A MAI FOST ÎNTRUNIT CVORUMUL NECESAR ŞI NU S-A MAI DISCUTAT ALEGEREA VICEPRIMARULUI, NICI NU S-AU CONSTITUIT COMISII DE SPECIALITATE. Tot despre abuz în serviciu din partea numitului Oancea Marian discutăm şi aici şi, aşa cum am menţionat în plângerea penală iniţială depusă, sub o formă succintă, fără ample argumentaţii din punct de vedere juridic, aşa cum fac prin prezenta, am menţionat că ordinea de zi fusese deja adoptată, votată, ca atare, NU se putea părăsi pur şi simplu sala, aiurea, fără să se respecte o ordine de zi adoptată! DECI DISCUTĂM ÎN CLAR DESPRE INFRACŢIUNEA DE ABUZ ÎN SERVICIU DIN PARTEA NUMITULUI OANCEA MARIAN!


CEEA CE PRECIZEAZĂ NUMITUL MARIN CĂTĂLIN ESTE PUR ŞI SIMPLU UN NONSENS JURIDIC. EL DOAR SE PREFACE CĂ AR CITI VREUN ARTICOL DE LEGE, DE FAPT INVENTEAZĂ AD-HOC UN CONŢINUT INEXISTENT ÎN NICIO LEGE, BĂTÂNDU-ŞI JOC PUR ŞI SIMPLU, IAR BATJOCURA ACEASTA PROBEAZĂ ÎN MOD EVIDENT INTENŢIA CLARĂ DE A COMITE FAPTA PENALĂ DE ABUZ ÎN SERVICIU DIN PARTEA NUMITULUI MARIN CĂTĂLIN. Aflăm astfel şi cine a convocat aiurea şedinţa de consiliu în baza unor articole referitoare la cu totul altceva din Legea 215: NUMITUL MARIN CĂTĂLIN. Nici nu se pune problema şi nici nu se pune în discuţie să avem de-a face cu Prefectura în jocul acesta stupid de inventare ad-hoc a unor prevederi ale unor articole de lege, cu scopul vădit de manipulare a asistenţei mai puţin specializată din punct de vedere juridic.


ART. 44
(1) Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum şi de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 39 alin. (2) şi (4)


NU are absolut nicio legătură cu organizarea unei şedinţe extraordinare de consiliu în loc să fie şedinţă ordinară! Abuzul în serviciu al numitului Marin Cătălin, alături de numitul Oancea Marian este confirmat şi de Procesul-Verbal, în care se precizează, citez: "Dl Primar răspunde că nu sunt întrunite comisiile de specialitate. Dl. Secretar precizează că întrucât comisiile de specialitate nu sunt constituite, şedinţa de consiliu este legală, chiar dacă este şedinţă extraordinară". ESTE PROBATĂ ASTFEL ÎN MOD INCONTESTABIL INCLUSIV INFRACŢIUNEA DE ABUZ ÎN SERVICIU A NUMITULUI MARIN CĂTĂLIN, ÎN CALITATEA SA DE SECRETAR.

În continuare, se supune la vot procesul-verbal al şedinţei de constituire şi acesta este adoptat cu patru abţineri: dnii Cristea Nicolae, Grigore Gheorghe, Zaharia Dănuţ şi Ionescu Cristian. La şedinţa de consituire au loc alte infracţiuni de abuz în serviciu, aşa cum precizam şi în plângerea iniţială, voi reveni cu ample argumentaţii juridice inclusiv pe marginea acestora.


În continuare, este supusă la vot ordinea de zi a aşa-zisei şedinţe de consiliu din data de 30 august 2016. De asemenea, este votată cu 4 voturi împotrivă, consilierii ALDE mai sus menţionaţi. Discutăm, fireşte, ţin să subliniez aspectul inclusiv pe această cale despre participarea la vot a unor persoane care nu mai aveau calitate de consilieri prin retragerea sprijinului politic la acea dată.


În continuare, au loc, unul după altul şi alte elemente materiale ale infracţiunii de abuz în serviciu.


DINU PETRUŢA: Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Snagov Consiliul Local Snagov, întrunit în şedinţă extraordinară, având în vedere prevederile articolului 57 alin 3 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, modificată şi completată, prevederile art. 11 alin 1 din Ordonanţa Guvernului 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-Cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, în temeiul art. 45 alin 1 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, modificată şi completată hotărăşte alegerea în funcţia de viceprimar.


Aş vrea să ne oprim puţin şi să vedem în concret ce anume prevăd aceste articole. FAC MENŢIUNEA CĂ EU MĂ UIT PE ULTIMA VARIANTĂ A LEGII 215/2001, ACTUALIZATĂ 2016, DECI ANUL ACESTA, CU MODIFICĂRILE INTERVENITE ANUL TRECUT, ÎNSĂ NICI ÎN VARIANTELE ANTERIOARE NEACTUALIZATE ALE LEGII ART. 31 ŞI 68 NU AVEAU ABSOLUT NICIO LEGĂTURĂ CU CONVOCAREA DE ŞEDINŢĂ DE CONSILIU DE NICIUN FEL. Doresc să fac în clar această precizare. De data aceasta constatăm că:

art. 57 alin 3 din Legea 215/2001 se potriveşte, el fiind, într-adevăr, referitor la alegerea viceprimarului
art 11 alin 1 din OUG 35/2002 se potriveşte, el fiind, într-adevăr, referitor la alegerea viceprimarului
art. 45 alin 1 din Legea 215/2001 se potriveşte parţial, un pic ca nuca în perete, adică lipsit de relevanţă, adică referitor la faptul că sunt adoptate hotărâri cu votul majorităţii consilierilor locali în şedinţele de consiliu, dar să presupunem că s-a nimerit de data aceasta.

Urmează din nou o cavalcadă de circ, cu noi elemente infracţionale, cu scopul vădit al impunerii numitului Toma Nichita ca viceprimar, în condiţii de ilegalitate.


Mirela Predan

Va urma

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu