marți, 19 ianuarie 2016

Completări şi depuneri de probatorii în dosarul în care s-a început urmărirea penală pentru Oancea Marian, Elena Roxana şi Bogdan, cu avocata Buru Ioana Alina
DOMNULE COMANDANT AL IPJ ILFOV,


ÎN ATENŢIA...,Subsemnata Predan Maria-Mirela, domiciliată în comuna Snagov, sat Ghermăneşti, str. Răzoare, nr. 3, bl. PR2, sc. 2, etaj 2, ap. 22, judeţ Ilfov, identificată cu CI, seria IF, nr 178226, eliberat de SPCLEP Snagov la data de 20.02.2008, CNP 2800505410125, depun la dosarul cauzei referitoare la numiţii Oancea Marian, Oancea Elena Roxana, Oancea Bogdan şi Buru Ioana Alina, ca avocată, următorul probatoriu:


1. UN CD CU ÎNREGISTRAREA AUDIO REC 074, pe care se află un fragment de înregistrare dintr-o şedinţă a Consiliului Local Snagov, în care, participând în calitate de jurnalistă şi de cetăţean, am adresat o întrebare cui doreşte să răspundă legată de tocmirea Casei de Avocaturp "Lupţa şi Asociaţii" să reprezinte interese personale şi de familie din banii Primăriei Comunei Snagov. La această întrebare, numitul Oancea Marian, primar al Comunei Snagov, a avut p reacţie nervoasă, m-a făcut "tupeistă" şi în toate felurile, răspunsul evident fiind acela că numitul Oancea Marian a angajat! ÎNREGISTRAREA ACESTUI FAPT SE REGĂSEŞTE ÎNCEPÂND CU MINUTUL 08:28, PÂNĂ LA SFÂRŞITUL ÎNREGISTRĂRII CU O DURATĂ TOTALĂ DE 12:07 MINUTE.
Mai jos, aveţi stenograma înregistrării, cu menţiunea probării în clar a abuzului în serviciu pe această cale din partea numitului Oancea Marian, solicitând totodată, ca martor în cauză şi pe numitul Mihai Adrian, consilier local, preşedinte de şedinţă la acea dată:

PREDAN MARIA-MIRELA: Deci, vreau să întreb, două întrebări am pentru consiliu, cine ştie să-mi răspundă: 1. Cine a avut strălucita idee de a tocmi pe Comuna Snagov, unitatea administrativ-teritorială, Casa de Avocatură "Lupşa şi Asociaţii", pentru a susţine, citez, "interese PERSONALE şi de familie ale unor angajaţi, colaboratori şi cetăţeni"? Aceste lucru este delapidare în clar, m-am adresat Poliţiei, m-am adresat Curţii de Conturi. Deci cine a avut strălucit idee de a tocmi această casă de avocatură pentru a susţine interese personale şi de familie?
PUZDERICĂ STELIAN (consilier): Arestaţi-l!
PREDAN MARIA-MIRELA: Păi, e de cătuşe treaba. Deci cine poate să-mi dea un răspuns la această întrebare? Din bani publici... Eu am cerut contractul în instanţă, eu am cerut nulitatea absolută. Deci un răspuns, vreau şi eu un răspuns.
OANCEA MARIAN: Doamnă, dvs. ştiţi până unde vă poate merge acest tupeu faţă de mine?
PREDAN MARIA-MIRELA: Domn primar, domn primar...
OANCEA MARIAN: Până unde vă poate merge acest tupeu?
PREDAN MARIA-MIRELA:Domn primar, eu am pus o întrebare.
OANCEA MARIAN: Doamnă, dacă eu v-am ascultat, aveţi şi decenţa să ascultaţi şi răspunsul şi decenţa mea: până unde vă poate merge acest tupeu să batjocoriţi o comună întreagă?
PREDAN MARIA-MIRELA: Plătiţi din banii dvs sau din banii acelor angajaţi!
OANCEA MARIAN: Nu vă e ruşine?
PREDAN MARIA-MIRELA: Nu!
OANCEA MARIAN: Până unde vă merge tupeul, doamnă?     
PREDAN MARIA-MIRELA: Nu, nu mi-e ruşine! Iar lucrurile astea se vor stabili în instanţă!
OANCEA MARIAN. Păi şi atunci?
PREDAN MARIA-MIRELA: Şi atunci dacă e aşa, trebuia să o plătiţi din banii dvs., nu din banii Primăriei Snagov, îmi pare rău!
OANCEA MARIAN: De unde ştii, mă?
PREDAN MARIA-MIRELA: Păi, asta întreb şi eu ca să mă lămuresc!
MIHAI ADRIAN: Doamna, vă rog frumos, nu ridicaţi tonul că vă dau afară!
PREDAN MARIA-MIRELA: Mă iertaţi, mă iertaţi. Bun, doi: vreau să ştiu şi eu, apropo de ordonanţă preşedinţială, vreau să ştiu şi eu când voi primi, ca persoană interesată, ca jurnalist legal constituit, materialele de şedinţă de consiliu, în baza Legii 52/20013, Legea Transparenţei Decizionale?
CONSILIER: Faceţi o cerere şi le veţi primi.
PREDAN MARIA-MIRELA: Păi, eu am făcut cerere, mi s-a dat răspuns că nu se poate, am dat în judecată şi-o să rezolv pe cale de acţiune preşedinţială. Şi tot n-am primit răspuns referitor la "Lupşa şi Asociaţii"! Vă mulţumesc.
http://vocaroo.com/i/s0xyD9LZRn3O


E fără echivoc această stenogramă nu doar în probarea infracţiunii de delapidare, ci şi de abuz în serviciu din partea numitului Oancea Marian.2. Copie după primele două, respectiv ultima pagină după ordonanţa preşedinţială de suspendare a site-ului Opinii Cetăţeneşti depusă de numiţii Oancea Marian, Oancea Elena Roxana şi Oancea Bogdan, prin Casa de Avocatură "Lupşa şi Asociaţii", reprezentată, în calitate de avocată, de numita Buru Ioana Alina, aşa cum rezultă în clar (3 pagini, din 19 pagini care nu au relevanţă pentru prezenta cauză penală)


3. Copie după prima, respectiv ultima pagină după acţiunea de chemare în judecată a mea de către numiţii Oancea Marian, Oancea Elena Roxana şi Oancea Bogdan, prin Casa de Avocatură "Lupşa şi Asociaţii", reprezentată, în calitate de avocată, de numita Buru Ioana Alina, aşa cum rezultă în clar (2 pagini, din 26 de pagini care nu au relevanţă pentru prezenta cauză penală)


4. Copie după Procesul-Verbal, care este deja la dosarul cauzei penale încheiat în data de 02 iulie 2015, ora 18.20 între dna executor judecătoresc Georgiana Jalbă, pe care, de asemenea, o solicit în prezenta cauză ca martoră (SĂ DEPUNĂ ŞI CE ALTE ÎNSCRISURI MAI ARE, ÎN ORIGINAL REFERITOARE LA COMUNA SNAGOV, INCLUSIV ACESTA ÎN ORIGINAL) şi Comuna Snagov, reprezentată prin avocată Buru Ioana Alina, cu ştampila Casei de Avocatură "Lupşa şi Asociaţii" şi în care se arată în susţinerea petentei, deci atenţie, a petentei Comuna Snagov că public pe site-ul www.opiniicetatenesti.com zilnic materiale având un caracter denigrator la adresa mai multor angajaţi ai Primăriei Snagov şi a familiilor acestora, la adresa anumitor colaboratori ai Primăriei, precum şi a altor persoane care îşi desfăşoară activitatea în comună". ÎNTREBAREA LOGICĂ ERA CUM PUTEA COMUNA SNAGOV SĂ FIE PETENTĂ ÎN A SE CONSTATA CARACTERUL DENIGRATOR ŞI DE FAMILIE AL ARTICOLELOR MELE SCRISE DESPRE ANGAJAŢI, COLABORATORI AI PRIMĂRIEI ŞI CETĂŢENI ŞI A FAMILIILOR ACESTORA, PRIN AVOCATĂ EVIDENT CĂ PLĂTITĂ DIN BANI PUBLICI? - o pagină


5. Împuternicire avocaţială faţă de "Lupşa şi Asociaţii" din partea numiţilor Oancea Marian (primar), Oancea Elena Roxana (soţie a primarului), Oancea Bogdan (fiu al primarului), prin avocat, numita Buru Ioana Alina - o pagină

6. Notă de inventar şi aviz poştal de valoare adăugată din care rezultă acelaşi lucru practic - 2 pagini

7. Somaţie din partea "Lupşa şi Asociaţii", prin numita Buru Ioana Alina, în calitate de avocată din data de 27 iulie 2015, în care sunt înşirate mai multe calomnii care oricum nu aveau nicio legătură cu activitatea publică plătibilă din bani publici, care calomnii au fost provocate de alte calomnii la adresa persoanei mele din partea celor reprezentaţi de numita Buru Ioana Alina sau pur şi simplu afirmaţii pe care mi le asum la adresa numitei Oancea Elena Roxana, cum ar fi aceea de "criminală", începându-se deja urmărirea penală pe numele acesteia, precum şi pe numele numitului Oancea Marian, pentru instigare la distrugere (a unui prelungitor de curent electric conectat la o priză, tăiat pur şi simplu cu scopul uciderii prin electrocutare a subsemnatei), precum şi pentru infracţiunea de răzbunare pentru ajutorul dat justiţiei. Dincolo de ilegalitatea acestei somaţii care NU era prevăzută în niciun fel de vreo lege civilă sau penală, mi se cerea să fac nişte lucruri care, prin ele însele, reprezentau infracţiuni şi anume: "să mă abţin de la a formula în numele şi pe seama clienţilor noştri cereri, petiţii şi plângeri penale către autorităţi". De menţionat este că NU am formulat NICIODATĂ cereri, petiţii sau plângeri penale în numele niciunui membru al familiei Oancea, iar faptul de a-l fi indicat pe numitul Oancea Marian ca martor NU reprezintă sub nicio formă faptul că aş fi formulat respectiva plângere în numele său, cât despre plângerile formulate pe seama clienţilor numitei Buru Ioana Alina, ilegalitatea care mi se cerea rezultă foarte clar din ideea că astfel se dorea scutirea clienţilor săi de la plângerile mele penale îndreptate împotriva lor, CEEA CE BINEÎNŢELES CĂ ESTE ILEGAL, NIMENI NEPUTÂNDU-MI CERE SĂ NU MAI FORMULEZ O PLÂNGERE PENALĂ ÎMPOTRIVA UNEI ALTE PERSOANE, PENTRU DUMNEZEU!!!! De asemenea, mi se cerea "să încetez activitatea pur vindicativă la adresa clienţilor noştri concretizată în formularea de cereri, petiţii şi plângeri penale în legătură cu fapte imaginare, fără nicio legătură cu realitatea". NU PUTEA SUB NICIO FORMĂ SĂ STABILEASCĂ EXACT CEI VIZAŢI, CEI INCRIMINAŢI, ADICĂ NUMIŢII OANCEA MARIAN, OANCEA ELENA ROXANA SAU OANCEA BOGDAN DACĂ PLÂNGERILE MELE PENALE ÎNDREPTATE ÎMPOTRIVA LOR SUNT REALE SAU IMAGINARE, SCOPUL FIIND VĂDIT ACELA DE INTIMIDARE LA ADRESA PERSOANEI MELE, CU ABUZ ÎN SERVICIU DIN PARTEA NUMITEI BURU IOANA ALINA, CARE, ÎN CALITATEA EI DE AVOCATĂ, TREBUIA SĂ CUNOASCĂ FAPTUL CĂ ESTE ILEGAL SĂ-MI CEARĂ AŞA CEVA!!!!! - 3 pagini


De asemenea, solicit ca mijloace de probă, cercetarea şi ridicarea din Primăria Comunei Snagov a tuturor documentelor de plată către Casa de Avocatură "Lupşa şi Asociaţii" pentru a se vedea în clar infracţiunea de delapidare, cu abuz în serviciu a numitului Oancea Marian, care, în calitate de primar, a dispus ilegal din fonduri publice în vederea unor interese personale şi de familie, ale sale, dar şi ale unor angajaţi şi persoane din afara Primăriei prieteni cu acesta şi cu familia sa, precum numiţii Caloianu Ioan Marian (de asemenea, cu probleme legate de delapidare) şi Niţu Roxana Iuliana (de asemenea, cu probleme legate de fals şi delapidare.
                      

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu