marți, 19 ianuarie 2016

Completări şi depuneri probatorii în dosarul în care s-a început urmărirea penală pe numele lui Oancea Marian pentru rectificarea bugetară din 25.11.2015DOMNULE COMANDANT AL IPJ ILFOV,


ÎN ATENŢIA ....,

Subsemnata Predan Maria-Mirela, domiciliată în comuna Snagov, sat Ghermăneşti, str. Răzoare, nr. 3, bl. PR2, sc. 2, etaj 2, ap. 22, judeţ Ilfov, identificată cu CI, seria IF, nr 178226, eliberat de SPCLEP Snagov la data de 20.02.2008, CNP 2800505410125, depun la dosarul cauzei referitoare la infracţiunea de delapidare a numitului Oancea Marian, prin rectificarea bugetară aprobată în şedinţa de consiliu din data de 25 noiembrie 2015, doresc să depun în plus următoarele probe:


1. Înregistrarea audio integrală a şedinţei de consiliu din data de 25.11.2015. Strict legat de rectificarea bugetară din data de 25.11.2015, înregistrarea începe de la minutul 01.15.45 al înregistrării. Din această înregistrare, spicuiesc momentele mai importante:

ŞTEFAN PAUL (consilier, preşedinte de şedinţă): Punctul 7 de pe ordinea de zi: rectificarea bugetară
CONSILIER: Nu trebuia supusă aprobării comisiei?
CONSILIER: Să ne spună ceva despre asta doamna contabilă!
OANCEA MARIAN: Domnule preşedinte, dacă îmi permiteţi, aş vrea ca acest punct, ţinând cont de faptul că Comisia Economică este aici, în urma consultărilor (neinteligibil) doamnei contabile să-şi dea sau să nu-şi dea acordul asupra acestui punct. Comisia Economică: Andrei, Andrei, Dan şi Mihai (consilierii: Andrei N. Ion, Andrei I. Ion, Gheorghe Daniel şi Mihai Adrian nota mea) (...) (neinteligibil): Cum doriţi, se poate întruni comisia şi să continuăm şedinţa, cum doriţi.
CRISTEA EUGENIA (contabilă): prezintă proiectul de rectificare bugetară
Aşa cum rezultă şi de pe înregistrare, ACEST PROIECT A FOST INTRODUS PRIN SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI DE CĂTRE NUMITUL OANCEA MARIAN, fără să aibă avizul comisiei de specialitate economică şi fără să fi figurat de la bun început pe ordinea de zi, aşa cum prezint în copie şi ordinea de zi, prezentă pe contul de Facebook a dlui viceprimar Mihai Anghel. Ba chiar mai mult decât atât, rectificarea bugetară s-a făcut eludându-se opinia sau opoziţia viceprimarului Anghel Mihai în legătură cu această rectificare bugetară, dl. Mihai Anghel neputând participa la această şedinţă de consiliu, dar având o discuţie cu numitul Oancea Marian, discuţie în urma căreia numitul Oancea Marian i-a spus cum că nu ar intra acest proiect de rectificare bugetară pe ordinea de zi a şedinţei de consiliu, ca atare mai fiind timp să discute despre asta!


(...)


Au loc discuţii în care preşedintele Comisiei Economice, Andrei N. Ion susţine că ar fi de acord cu aceste sume, dar întreabă dacă salariile sunt asigurate. De asemenea, întreabă de facturi şi devize, de un proces final de recepţie, care să fie agreat de Curtea de Conturi, are loc o discuţie în continuare legată de... Curtea de Conturi! Dl. consilier. Ştefan Ghinea cere explicaţii referitoare la pardoseala de la şcoala din Tâncăbeşti şi vorbeşte despre proiectele neterminate, dar finanţate de numitul Oancea Marian.De asemenea, domnul consilier Zaharia Dănuţ Vasile are o altă problemă, perpetuă, de altfel, legată de faptul că nu există semnătură asumată pe această rectificare bugetară. De asemenea, dl. consilier Zaharia protestează în legătură cu această rectificare bugetară, luându-se nişte bani dintr-o parte şi punându-se în altă parte. Nu înţelege de ce era nevoie de această rectificare bugetară şi are nelămuriri în legătură cu sumele de bani alocate aiurea la capitolele de "alte cheltuieli", pentru diverse investiţii nenecesare sau mult supraevaluate.


Se trece la vot, singurul vot împotrivă fiind al dlui consilier Zaharia Dănuţ Vasile. De altfel, dl. Zaharia Dănuţ Vasile solicită ca în procesul-verbal să se noteze că materialele referitoare la această şedinţă de consiliu au fost aduse la cunoştiinţă consilierilor în timpul... şedinţei de consiliu.


Disuţiile referitoare la rectificarea bugetară se opresc la minutul 01:37:10 de pe înregistrare. Îmi rezerv dreptul să folosesc prezenta ca probatoriu şi în alte dosare penale, precum extinderea, respectiv ideea de dărâmare şi reconstruire a Liceului "Mihail Kogălniceanu" din Snagov. De menţionat mai este şi faptul că materialele NU au fost date nici măcar consilierilor în timp util, cu rea-credinţă, NU au fost supuse dezbaterii publice, potrivit Legii 52/2003, rectificarea bugetară NU a figurat iniţial pe Ordinea de Zi a Convocatorului de şedinţă de consiliu, cu scopul ca acesta să nu fie adus din timp la cunoştiinţa cetăţenilor comunei Snagov, cunoscut lucru fiind acela că dl. viceprimar Mihai Anghel, care nu a fost prezent, şedinţa fiind pusă intenţionat la o oră la care acesta nu a putut să participe, era şi cel care posta materialele de şedinţă de consiliu public, spre ştiinţa cetăţenilor din Snagov.


2. Copie după Dispoziţia de Convocare a şedinţei de consiliu, în care nu figurează rectificarea bugetară pe ordinea de zi - o filă


3. Copie după Proiectul de Hotărâre, Expunerea de Motive a primarului Oancea Marian şi Raportul de Specialitate al Departamentului de specialitate, aşa cum a fost prezentat acesta pe Facebook de dl. consilier Zaharia Dănuţ Vasile - 5 pagini

4. Print-screen-uri diverse cu reacţiile cetăţenilor comunei Snagov de pe Facebook la această rectificare bugetară - nu sunt toate opiniile, multe din acestea de pe anumite pagini sau grupuri fiind, între timp, şterse - 7 pagini


Totodată, solicit ca mijloc de probă să solicitaţi Primăriei Comunei Snagov şi Procesul-Verbal al şedinţei de consiliu din data de 25 noiembrie 2015

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu